Меню
Кошница

Замяна и връщане

ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

В случай, че размерът не е точният, размислили сте за цвета или имате някакъв друг проблем със стока закупена от нас, моля свържете се с нас по e-mail или телефон в разумни срокове и ще направим всичко възможно, за да разрешим Вашият проблем.


ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

В ролята Ви на потребител имате право да се откажете от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от вас.

Стоката, която желаете да върнете трябва да бъде неупотребявана, с ненарушен търговски вид както на стоката, така и на опаковката и етикетите. ако има такива, включително, но и не само да няма петна, да не е била изпрана, да не са отстранени етикетите. Стоката може да бъде изпробвана в рамките на необходимото за установяване на нейното естество, характеристики и добро функциониране. 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, телефонен номер и/или други данни, с които можем еднозначно да идентифицираме направената от Вас поръчка и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на e-mail адрес sales@do-mama.bg. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

ФОРМУЛЯР за отказ от договор

След като заявите желанието си за отказ, ще получите обратно потвърждение от наша страна за получения отказ и с инструкции къде да върнете стоката (стоките), от чиято покупка се отказвате.

Сумата за върнатите продукти ще ви бъде възстановена без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Сумата ще бъде възстановена по начина, по-който е била платена (с пощенски паричен превод / по банков път), освен ако изрично не посочите друг,

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Необхоимо е да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на потребителя

Потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането й на доставчика, както и да не нарушава целостта на поставените от доставчика върху нея или опаковката стикери, етикети и други. При неизпълнение на тези задължения доставчикът може да откаже да възстанови платената сума от потребителя.

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.


Онлайн решаване на спорове

Съгласно ЗЗП, чл. 181н и Регламент (ЕС) 534/2013,  при възникнал спор потребителят има възможност да поиска съдействие за разрешаване на спора чрез интерактивната платформа, достъпна на всички езици на ЕС.

За да влезете в платформата, натиснете ТУК